De werking van bestandsnaamimport is beschreven in Bestandsnaamimport. Specifiek voor bestandsnaamimport in combinatie met harddiskaudio gelden de volgende opmerkingen:


  • Voor een harddiskaudio-album moet de bestandsnaam beginnen met een tracknummer.
  • Offset wordt alleen toegepast bij bestandsnaamimport in combinatie met fysieke mediumtypes (CD’s). Bij toevoegen van harddiskaudio is de trackduur gelijk aan de duur van het audiobestand.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator