Het formulier 'Importeren bestandsnaam' open je via de menubalk => Beheer => Bestandsnaamimport.
Scheidingsteken(reeks)

  • Het scheidingsteken(reeks) gebruikt MuziekDatabase om de verschillende segmenten vast te kunnen stellen. Dit moet je consequent toe passen in de bestandsnaam.


Volgorde

  • Met volgorde geeft u aan de volgorde van de segmenten die MuziekDatabase uit de bestandsnaam haalt. De volgorde van de segmenten is:
    • <discnummer> | <tracknummer> | <artiest> | <titel> | <aanvullende informatie>

of

    • <discnummer> | <tracknummer> | <titel> | <artiest> | <aanvullende informatie>

Het enige verschil is de volgorde van het segment artiest en het segment titel. De hier gekozen volgorde wordt gehanteerd zowel voor de mapnaam, waaruit de albumartiest en albumtitel gehaald wordt, als voor de bestandsnamen.


Test

  • In het kader ‘Test’ kun je een test uitvoeren om vast te stellen of de volgorde en het scheidingsteken(reeks) het gewenste resultaat oplevert. In het tekstvak ‘Test’ kun je handmatig een bestandsnaam opgegeven. Als je op de knop ‘Test’ klikt zal MuziekDatabase de bestandsnaamimport-functionaliteit aanroepen en de verschillende segmenten uit de bestandsnaam destilleren. Lukt dat, dan worden de velden ‘Disc’, ‘Track’, ‘Artiest’, ‘Titel’ en eventueel ‘Info’ gevuldm zie de afbeelding hieronder. Blijven deze velden leeg, controleer dan of je het juiste scheidingsteken(reeks) toegepast hebt, of dat de bestandsnaam correct is.Locatie

  • Als je het selectievakje 'Locatie' aanvinkt, zal MuziekDatabase altijd vragen om de locatie op te geven vanuit de ‘wizard toevoegen’ of ‘wizard aanvullen’. Dit is handig in de situatie dat de audiobestanden niet altijd in dezelfde map staan.


Offset

  • Audiobestanden kunnen een bepaalde offset aan het begin en aan het einde bevatten. Een offset is een stilte van een bepaalde tijdsduur. De functionaliteit ‘bestandsnaamimport’ bepaalt de tracktijd aan de hand van het audiobestand. Indien je in dit formulier een offset definieert, wordt deze tijd afgetrokken van het tijdsduur van het audiobestand.


Standaard map waar audiobestanden staan

  • Hier geef je de locatie op waar standaard de audiobestanden staan waarvan je de gegevens wilt importeren.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator