In de eerste stap selecteer je het album (alleen bij 'Wizard aanvullen'), geef je het mediumtype en mediumnummer op en selecteer je de manier hoe je de gegevens wilt invoeren.
Mediumtype en -nummer


Het kader 'Mediumtype en -nummer' is vergrendeld als je in de 'Wizard aanvullen' een album geselecteerd hebt dat aanwezig is in je collectie (het mediumtype en -nummer zijn dan bekend; zie voorbeeld hierboven). Heb je een album geselecteerd dat nog niet aanwezig is in je collectie, of heb je de 'Wizard toevoegen' gestart, dan is dit kader niet vergrendeld.


Het mediumtype (CD, LP, etc.) moet al bekend zijn in je database; deze kun je toevoegen in het formulier ‘Mediumtype’. Nadat je een mediumtype geselecteerd hebt, zal het programma bepalen wat het eerstvolgende mediumnummer is. Het eerstvolgende mediumnummer is het hoogste mediumnummer plus één. Voor elk mediumtype wordt begonnen met een nieuwe nummering; met mediumnummer 1.


Wil je checken of er een beschikbaar mediumnummer is tussen mediumnummer 1 en het hoogste mediumnummer en dat mediumnummer gebruiken, klik dan op de knop . Het formulier 'Beschikbare mediumnummers' wordt geopend.In dit formulier kun je kiezen voor het eerstvolgende, hoogste mediumnummer of je kunt selecteren uit een lijst van beschikbare mediumnummers dat tussen 1 en, in dit voorbeeld, 2628 ligt.


Manier van gegevens invoeren


In het kader 'Manier van gegevens invoeren' kies je of je de album- en trackgegevens handmatig in wil voeren of dat je deze gegevens extern ophaalt met behulp van bestandsnaamimport, FreeDB of Discogs. Lees hier voor meer informatie over het ophalen van externe gegevens.


  • Externe gegevens


Je kunt het toevoegen van een album makkelijker maken door gegevens op te halen uit andere bronnen. Dan hoef je niet alle trackartiesten en -titels handmatig in te voeren. In het hoofdstuk Externe gegevens lees je meer hierover.


Met de optie 'Express mode' geef je aan dat het album en de track direct toegevoegd worden aan je database. De laatste stap, het bewerken en van de gegevens en eventueel aanvullen met andere informatie, sla je daarmee over.


  • Handmatig


Kies je voor de optie 'Handmatig' dan zul je alle informatie handmatig moeten op geven. In dat geval bestaat het toe te voegen album  standaard uit één track. Als je meerdere tracks wil toevoegen, klik je met de rechter muisknop op het album- of disc/kant-knooppunt in de boomstructuur en kies je voor de optie of je één track toe wilt voegen of meerdere.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate Kindle eBooks with ease