De tweede stap bestaat uit het invoeren of bewerken van de album- en trackgegevens.Links wordt in een boomstructuur het album weergegeven. Rechts wordt de detailinformatie getoond. Afhankelijk van het knooppunt dat je geselecteerd hebt in de boomstructuur, worden de album- of trackgegevens getoond in het rechter gedeelte van het formulier. De lay-out van de album-gegevens is zoveel mogelijk hetzelfde als de lay-out van het formulier 'Album: raadplegen / wijzigen'. Hetzelfde geldt voor de trackgegevens; de lay-out van dit gedeelte is zoveel mogelijk hetzelfde als het formulier 'Track raadplegen / wijzigen'.


Als je externe gegevens opgehaald hebt, kan het voorkomen dat de artiest of titel in een rode kleur weergegeven wordt. In dat geval bestaat de artiest of titel nog niet in je database.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator