MuziekDatabase 2019.3.0

In MuziekDatabase 2019.3.0 zijn 6 bugs opgelost en 8 wensen gerealiseerd.

Mocht je tijdens het gebruik van MuziekDatabase op een fout stuiten, meld dit aan ons zodat wij het programma kunnen verbeteren! Je kunt een fout melden via het contactformulier of op onze facebook-groep.

Maak altijd een back-up voordat je een nieuwe versie van MuziekDatabase installeert!

In onze online help lees je alles over deze wensen.

Wens nr. Wens omschrijving
484 Bij het toevoegen van een harddiskaudio-album kun je, net als bij fysieke album (CD’s, LP’s), track voor track het album toevoegen of MuziekDatabase in één actie alle track toe laten voegen.
487 Je kunt een bestaand harddiskaudio-album aanvullen vanuit het formulier ‘Zoeken: album’.
503 De bestandsnaam van een harddiskaudio-track kun je hernoemen vanuit het formulier ‘Raadplegen album’, tabblad ‘Tracks’.
506 Mogelijkheid om in formulier ‘Wizard album toevoegen’ bij het toevoegen van een harddiskaudio-album de geselecteerde audiobestanden te verwijderen en opnieuw de (juiste) audiobestanden te selecteren. Nu moet je de wizard opnieuw starten als de verkeerde audiobestanden geselecteerd zijn.
508 Je kunt een bestaand harddiskaudio-album aanvullen, net als bij fysieke albums (CD, LP, etc.).
509 Opslaan van positie en grootte van formulier ‘Toevoegen harddiskaudio-track’.
510 Toevoegen mogelijkheid om formulier ‘Artiest raadplegen/wijzigen’ te openen vanuit het formulier ‘Toevoegen harddiskaudio-track’.
512 Zoeken op status van een artiest in het fomulier ‘Geavanceerd zoeken’.
Bug nr. Opgeloste bug
675 Bij het dupliceren van van een album worden de velden ‘Aanschafdatum’, ‘Ontvangstdatum’ en ‘Opnamedatum’ ten onrechte gevuld met de waarde ’01-01-0001′.
676 Als bij het exporteren van album- en trackgegevens (formulier ‘Exporteren database’) in het formulier waar je een bestandsnaam opgeeft op annuleren geklikt wordt, ontstaat een fatale fout.
677 De melding dat de verbinding met de database is verbroken wordt getoond als in het formulier ”Geavanceerd zoeken’ op het tabblad ‘Album’ gekozen wordt voor veld ‘Mediumnummer’ en de voorwaarde is:

  • bevat
  • bevat niet
678 De knop ‘Selecteer een albumfoto’ is ten onrechte ontgrendeld bij het toevoegen van een hardddiskaudio-album m.b.v. het formulier ‘Wizard toevoegen’.
679 In de ‘Wizard toevoegen’ is bij een harddiskaudio-album van alle audiobestanden de kolommen ‘Gewijzigd op’ en ‘Grootte’ niet gevuld.
682 Er ontstaat een fatale fout bij het toepassen van bestandsnaamimport tijdens het toevoegen van harddiskaudio-tracks en de bestandsnaam van één (of meerdere) tracks bestaat maar uit één sectie. Twee secties zijn minimaal voor het bepalen van artiest en titel.
Dit bericht is geplaatst in Bugfix, Release. Bookmark de permalink.