Bugs

De volgende bugs zijn bekend in de huidige versie van MuziekDatabase. Als bekend is in welke versie de bug opgelost wordt, is dat aangegeven middels het versienummer in onderstaande tabel.

Bug Omschrijving Versie
679 In de ‘Wizard toevoegen’ is bij een harddiskaudio-album van alle audiobestanden de kolommen ‘Gewijzigd op’ en ‘Grootte’ niet gevuld. 2019.2.1
678 De knop ‘Selecteer een albumfoto’ is ten onrechte ontgrendeld bij het toevoegen van een hardddiskaudio-album m.b.v. het formulier ‘Wizard toevoegen’. 2019.2.1
677 De melding dat de verbinding met de database is verbroken wordt getoond als in het formulier ”Geavanceerd zoeken’ op het tabblad ‘Album’ gekozen wordt voor veld ‘Mediumnummer’ en de voorwaarde is:

  • bevat
  • bevat niet
2019.2.1
676 Als bij het exporteren van album- en trackgegevens (formulier ‘Exporteren database’) in het formulier waar je een bestandsnaam opgeeft op annuleren geklikt wordt, ontstaat een fatale fout. 2019.2.1
675 Bij het dupliceren van van een album worden de velden ‘Aanschafdatum’, ‘Ontvangstdatum’ en ‘Opnamedatum’ ten onrechte gevuld met de waarde ’01-01-0001′. 2019.2.1
630 Discogs: Fout bij ophalen Discogs-gegevens.

  • Coldplay – X&Y (release code: [r5439145])
644 De harddiskaudio-album wordt toegevoegd ook als elke track door een fout niet toegevoegd wordt aan de database. Er wordt dus een harddiskaudio-album toegevoegd zonder tracks.