Attributen wijzigen


Stel, je wilt de attribuut "Engels" veranderen in "Engelstalig". In MuziekDatabase wijzig je dit voor alle albums en tracks waar de taal "Engels" gebruikt wordt, met één actie naar "Engelstalig. Nadat je de taal "Engels" opgezocht hebt, kun je op de volgende manier het attribuut wijzigen:

  • Selecteer het attribuut.
    • Klik op de rechter muisknop en kies voor de optie "Wijzig attribuut".
    • Of druk op F2.
  • Het geselecteerde attribuut kan direct in de lijst gewijzigd worden. Bevestig de wijziging door op de enter toets te drukken.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation