Het tabblad 'Back-ups' geeft je de mogelijkheid om een back-up van je database te maken of een back-up terug te zetten.Huidige back-uplokatie


Het kader 'Huidige back-uplokatie' toont de actuele lokatie waar back-ups bewaard worden. In het formulier Instellingen (2) definieer je wat de standaard lokatie is. 

  • Met behulp van de knop 'Lokatie' kun je een andere lokatie opgeven waar je tijdelijk een back-up in kunt bewaren. Tevens toont het kader 'Back-up terugzetten' de back-ups in de lokatie.
  • Met de knop 'Standaard' stel je de actuele back-uplokatie weer in op de standaardlokatie.


Back-up maken


Het kader 'Back-up maken' toont de datum en tijd waarop voor het laatste een back-up gemaakt is. Met de knop 'Back-up maken' maak je direct een back-up in de map zoals weergegeven in het kader 'Huidige back-uplokatie'.


Back-up terugzetten


Het kader 'Back-up terugzetten' toont alle back-ups in de map zoals weergegeven in het kader 'Huidige back-uplokatie'. Wil je een back-up terugzetten? Selecteer de juiste back-up en klik op de knop 'Terugzetten'.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Maximize Your Documentation Efficiency with a Help Authoring Tool