Het tabblad 'Huidig database' toont de gegevens van de huidige database, zoals:

  • Databasenaam
  • Locatie
  • Versienummer
  • Grootte


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents