Een alias is een andere naam voor dezelfde artiest. Het krachtige van het gebruik van aliassen is dat je de albums en tracks kunt vastleggen onder de juiste artiestnaam waarmee ze uitgebracht zijn en dat de albums en tracks toch allemaal gekoppeld zijn aan één en dezelfde artiest.


Naast het eerder genoemde voorbeeld van Massive Attack, is een ander voorbeeld Pierre Kartner. Hij heeft onder zijn eigen naam singles uitgebracht maar ook onder zijn alter ego ‘Vader Abraham’. 


Als je zowel voor Massive als voor Massive Attack een artiest maakt, vindt je niet alle tracks of albums. In onderstaande afbeelding is de alias ‘Massive’ toegevoegd aan de artiest ‘Massive Attack’.


       


In onderstaande afbeelding zie je het voordeel van een alias. In de afbeelding is een zoekopdracht uitgevoerd naar alle tracks van de artiest ‘massive attack’. Door gebruik te maken van aliassen worden ook de tracks gevonden waarbij de trackartiest een alias is. Als in dit voorbeeld de artiest ‘Massive’ geen alias is maar een aparte artiest, was de track ‘Unfinished sympathy’ niet gevonden. 


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents