Om harddiskaudio-albums en -tracks toe te kunnen voegen aan je database, moet je MuziekDatabase hiervoor eerst configureren. De noodzakelijke gegevens geef je op in het formulier ‘Instellingen’, tabblad ‘Harddiskaudio’. De gegevens die noodzakelijk zijn om harddiskaudio toe te voegen, zijn:

  • Tenminste één bronmap
  • Artiestgenre
  • Trackgenre
  • Scheidingsteken(reeks)


Bronmappen


Alle audiobestanden moeten in een bronmap staan. Een bronmap mag submappen bevatten; dit aantal is onbeperkt. Bronmappen zijn essentieel voor het beheren van alle harddiskaudio in MuziekDatabase. Als je harddiskaudio wilt toevoegen en je wil bestanden selecteren of een map scannen naar audiobestanden, zal de bronmap met prioriteit 1 als standaardlocatie worden geopend. Je kunt de prioriteit aanpassen met behulp van de knoppen ‘Omhoog’ en ‘Omlaag’.


Het aantal bronmappen is onbeperkt en het aantal submappen in een bronmap ook. We adviseren hooguit om max. 5 bronmappen te hanteren voor het overzicht.


Standaardgenres


In het kader ‘Standaardgegevens’ geef je aan hoe MuziekDatabase om moet gaan met het genre als een artiest of track toegevoegd wordt aan de database. Dit is afhankelijk van de methode waarop MuziekDatabase de gegevens verzamelt. In onderstaande tabel wordt dit toegelicht.Tags

Bestandsnaamimport

Gebruik genre uit tags als artiestgenre als een artiest toegevoegd wordt.

Het genre zoals vastgelegd in de genre-tag wordt gebruikt als artiestgenre. Bestaat het genre niet, dan wordt deze toegevoegd aan de database.

Niet van toepassing.

Artiestgenre

Als het selectievakje ‘Gebruik genre uit tags als artiestgenre als een artiest toegevoegd wordt.’ niet aangevinkt is, wordt het geselecteerde genre als artiestgenre gehanteerd op het moment dat een artiest toegevoegd wordt. Het genre uit de tag wordt genegeerd.

Het geselecteerde genre wordt altijd  gehanteerd als een artiest toegevoegd wordt.

Gebruik genre uit tags als trackgenre als een track toegevoegd wordt.

Het genre zoals vastgelegd in de genre-tag wordt gebruikt als trackgenre. Bestaat het genre niet, dan wordt deze toegevoegd aan de database.

Niet van toepassing.

Trackgenre

Als het selectievakje ‘Gebruik genre uit tags als trackgenre als een track toegevoegd wordt.’ niet aangevinkt is, dan wordt het geselecteerde genre als trackgenre gehanteerd als een track toegevoegd wordt. Het genre uit de tags wordt genegeerd.

Het geselecteerde genre wordt altijd gebruikt als een track toegevoegd wordt. 


Scheidingsteken(reeks)


Het scheidingsteken(reeks) is van belang om uit het bestandsnaam een artiest en titel te kunnen halen. Indien je bestandsnaamimport al gebruikt, staat hier het scheidingsteken(reeks) dat je eerder opgegeven hebt.


Externe audio editor


Het volledige pad en bestandsnaam van je externe audio editor definieer je hier.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle