Bestandsnaamimport is een manier om informatie uit de bestandsnaam van een audiobestand te halen als je een album (fysiek of harddiskaudio) of harddiskaudio-tracks toevoegt. Bestandsnaamimport verdeeld de bestandsnaam in secties en zal die secties inlezen en vertalen naar een tracknummer, artiest, titel, enz. We kunnen dit het beste uitleggen aan de hand van een voorbeeld. 


Stel, je hebt het album The Joshua Tree van U2 digitaal op je harddisk staan. Voordat je dit album als een harddiskaudio-album toe kunt voegen moet je eerst bestandsnaamimport en harddiskaudio geconfigureerd hebben.


Hoe werkt bestandsnaamimport? 


Bestandsnaamimport verdeelt een bestandsnaam in een aantal secties. Laten we naar twee bestandnamen als voorbeeld kijken.


01 - U2 - Where The Streets Have No Name.wav

02 - U2 - I Still Haven't Found What I'm Looking For.wav


Dit is een duidelijke bestandsnaam; als eerste het tracknummer, vervolgens de artiest en als laatste de titel en die onderdelen (secties dus) worden gescheiden door ' - ' (spatie, liggend streepje, spatie).


Bestandsnaamimport zal de scheindingsteken(reeks) gebruik om de secties te bepalen. Voor elke sectie wordt bepaalt in welk veld de inhoud verwerkt moet worden; MuziekDatabase doet dat in onderstaande volgorde.


1. Disc- en tracknummer


Als de eerste sectie een getal is, wordt dat als tracknummer beschouwd. Is de tweede sectie óók een getal, dan zal de eerste sectie als discnummer beschouwd worden en de tweede sectie als tracknummer.


Voor harddiskaudio-tracks (die geen onderdeel zijn van een harddiskaudio-album) is een tracknummer niet verplicht.

Wordt er een harddiskaudio-album toegevoegd en bevatten de bestandsnamen geen tracknummer, dan voegt MuziekDatabase een tracknummer toe.


2. Artiest en titel


De eerste twee secties waar geen getal in staat, worden beschouwd als de secties waar een artiest of titel in staat. Je kunt kiezen wat de volgorde is, eerst artiest en dan titel of eerst titel en dan artiest.


3. Overige secties


Voor alle overige secties zal MuziekDatabase proberen vast te stellen of de sectie een reeds bekende kwaliteit of genre is of een jaartal. Is dat het geval, dan wordt de inhoud van die sectie in het veld 'Genre',  'Kwaliteit' of 'Jaar' overgenomen. 


Wordt er geen genre of kwaliteit gevonden, dan wordt de inhoud van die sectie verplaatst naar het veld 'Trackinformatie. Zie onderstaand voorbeeld:


01 - U2 - Where The Streets Have No Name - [album version] - {straat} - pop - 1987 - top 10 hit - CD.wav

02 - U2 - I Still Haven't Found What I'm Looking For {kwijt} [album version] - 1987 - gecoverd in 1992 - CD.wav


Deze bestandsnamen worden als volgt verwerkt:Speciale secties


Als je bepaalde informatie zoals uitvoering of taal altijd tussen bepaalde tekens vastlegt in de bestandsnaam, kun dit als een speciale sectie definiëren. Bij een speciale sectie definieer je dus een aparte set aan tekens die de start en einde van zo'n sectie definieert en vermeld je in welk veld de inhoud van die speciale sectie vermeld moet worden. 


Stel, de uitvoering registreer je altijd tussen rechte haken en een trefwoord registreer je tussen accolades, zoals in onderstaand voorbeeld:


01 - U2 - Where The Streets Have No Name - [album version] - {straat}.wav

02 - U2 - I Still Haven't Found What I'm Looking For {kwijt} [album version].wav


MuziekDatabase vertaalt deze bestandsnamen op de volgende wijze:Noot: merk op dat het niet uit maakt waar de speciale secties in de bestandsnaam staan. Bij de tweede track staan ze in dezelfde sectie als de titel. In de eerste track is elke speciale sectie een aparte sectie.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Make Documentation a Breeze with HelpNDoc's Clean and Efficient User Interface