Het tabblad 'Lay-out' bevat de opties die het uiterlijk van MuziekDatabase bepalen.Zoeken

 • Kolombreedtes automatisch aanpassen

Als deze optie aangevinkt is, worden de kolommen van de resultaatlijsten van de zoek-formulieren automatisch aangepast zodat:

  • alle informatie niet afgebroken wordt omdat de kolombreedte te klein is;
  • de kolomkop tenminste volledig leesbaar is.


 • Cluster tracks in formulier 'Zoeken: tracks'

Als deze optie aangevinkt is, worden meerdere, identieke tracks geclusterd naar één regel in de resultaatlijst dat uit te klappen is. Zie het voorbeeld hieronder. • Geclusterde tracks standaard uitklappen

Als deze optie aangevinkt is, worden de geclusterde tracks in het formulier 'Zoeken: tracks' standaard allemaal uitgeklapt.


Hoofdalbumafbeelding


 • Automatisch afmetingen hoofdalbumafbeelding aanpassen
  Als je deze optie aanvinkt, zal de hoofdalbumafbeelding proportioneel vergroot (of verkleind) worden als de grootte van het formulier wijzigt.


Tracknotatie


Soms is er bij een track geen apart veld voor de artiest, titel of uitvoering maar worden artiest, titel en uitvoering samengevoegd; zie hieronder het voorbeeld:


Je kunt kiezen uit een aantal tracknotaties:

 • artiest - titel (uitvoering)
 • artiest - titel [uitvoering]
 • artiest - titel - uitvoering
 • artiest - titel - (uitvoering)
 • artiest - titel - [uitvoering]


Nieuwe artiest

 • Voeg alleen basisgegevens toe / Voeg uitgebreide gegevens toe

Als je tijdens het invoeren van een album of track een artiest opgeeft dat nog niet bekend is in de database, zal MuziekDatabase je vragen of je die artiest wilt toevoegen. Als je die vraag met ja beantwoordt, krijgt je de mogelijkheid om de artiestgegevens in te voeren. 


Bij de keuze om alleen basisgegevens toe te voegen, wordt een formulier getoond waarin je de volgende gegevens kunt opgeven:

  • artiesttype (persoon/band)
  • geslacht (man/vrouw) (alleen als het artiiesttype persoon is)
  • genre


Opstarten

 • MuziekDatabase opstarten met dit scherm:

Je kunt hier kiezen welk formulier direct geopend moet worden als MuziekDatabase gestart wordt.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool