Het tabblad 'Lay-out' bevat de opties die het uiterlijk van MuziekDatabase bepalen.Zoeken

 • Kolombreedtes automatisch aanpassen

Als deze optie aangevinkt is, worden de kolommen van de resultaatlijsten van de zoek-formulieren automatisch aangepast zodat:

  • alle informatie niet afgebroken wordt omdat de kolombreedte te klein is;
  • de kolomkop tenminste volledig leesbaar is.


 • Cluster tracks in formulier 'Zoeken: tracks'

Als deze optie aangevinkt is, worden meerdere, identieke tracks geclusterd naar één regel in de resultaatlijst dat uit te klappen is. Zie het voorbeeld hieronder. • Geclusterde tracks standaard uitklappen

Als deze optie aangevinkt is, worden de geclusterde tracks in het formulier 'Zoeken: tracks' standaard allemaal uitgeklapt.


Hoofdalbumafbeelding


 • Automatisch afmetingen hoofdalbumafbeelding aanpassen
  Als je deze optie aanvinkt, zal de hoofdalbumafbeelding proportioneel vergroot (of verkleind) worden als de grootte van het formulier wijzigt.


Tracknotatie


Soms is er bij een track geen apart veld voor de artiest, titel of uitvoering maar worden artiest, titel en uitvoering samengevoegd; zie hieronder het voorbeeld:


Je kunt kiezen uit een aantal tracknotaties:

 • artiest - titel (uitvoering)
 • artiest - titel [uitvoering]
 • artiest - titel - uitvoering
 • artiest - titel - (uitvoering)
 • artiest - titel - [uitvoering]


Opstarten

 • MuziekDatabase opstarten met dit scherm:

Je kunt hier kiezen welk formulier direct geopend moet worden als MuziekDatabase gestart wordt.


Bureaublad: Jarig/overleden

Het bureaublad toont de artiesten die op de huidige dag jarig of overleden zijn. Je kunt kiezen uit een aantal mogelijke notaties:

 • Artiestnaam (leeftijd)
 • Artiestnaam (geboortejaar, leeftijd)
 • Artiestnaam (geboortejaar, jaar van overlijden, leeftijd)
 • Artiestnaam (jaar van overlijden, leeftijd)
 • Artiestnaam (jaar van overlijden, aantal jaar overleden)
 • Artiestnaam (geboortejaar, jaar van overlijden, leeftijd)
 • Artiestnaam (geboortejaar, jaar van overlijden, aantal jaar overleden)


Hieronder, als voorbeeld is voor de jarige artiesten gekozen voor de optie "Artiestnaam (geboortejaar, jaar van overlijden, leeftijd)". Voor de artiesten die op de huidige dag overleden zijn, is de optie "Artiestnaam (jaar van overlijden, aantal jaar overleden)" geselecteerd.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool