Bepaalde gegevens kunnen gekopieerd worden naar de tracks van dat album. Dat geldt voor de volgende gegevens:

  • Genre
  • Geremasterd
  • Kwaliteit
  • Ongemasterd
  • Taal


Als de waarde van één van bovenstaande velden gewijzigd wordt, zal de vraag gesteld worden of je de wijziging ook wilt toepassen op de tracks van dat album. Kies je voor ja, dan wordt een pop-upformulier getoond.In dat formulier kun je vervolgens selecteren op welke tracks de wijziging toegepast moet worden.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents