Om je gegevens veilig te stellen kun je een back-up maken van je database. Je kunt op elk moment een back-up maken, maar je kan MuziekDatabase zo configureren zodat bij het afsluiten van het programma, er automatisch een back-up gemaakt wordt (alleen bij Access-databases).


Er is een verschil bij back-ups tussen een cloud-database en een Access-database.Voordat je een back-up kunt maken, moet de back-uplocatie gedefinieerd zijn; zie voor meer info Instellingen (2).


Handmatig back-up maken


Je kunt op elk gewenst moment een back-up maken vanuit het formulier ‘Database overzicht’. Je klikt vervolgens op de tab ‘Back-up maken’.


Standaard wordt de locatie gehanteerd zoals opgegeven in het formulier ‘Instellingen’, maar je kunt ook een andere locatie kiezen door op de knop ‘Locatie’ te klikken. Hiermee wijzig je éénmalig de locatie waar de back-up opgeslagen wordt.Back-up maken bij afsluiten


Je kunt in MuziekDatabase aangeven of je bij het afsluiten van het programma automatisch een back-up wilt maken (alleen voor Access-databases). Elke keer dat het programma afgesloten wordt, zal MuziekDatabase een back-up maken van je gegevens en deze gecomprimeerd opslaan op een vooraf opgegeven locatie.


Zie voor meer informatie Instellingen (1).


Back-ups verwijderen bij afsluiten


Na verloop van tijd zal het aantal back-ups toenemen. MuziekDatabase kan bij het afsluiten van het programma back-ups automatisch verwijderen als ze ouder zijn dan een aantal dagen of maanden. Dit kun je eveneens opgeven in het formulier ‘Instellingen’.


Zie voor meer informatie Instellingen (1).

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Revolutionize Your Documentation Review with HelpNDoc's Project Analyzer