Het tabblad 'Instellingen (1)' bevat algemene programma-instellingen.


 


Opstarten

 • MuziekDatabase opstarten met dit scherm:

Je kunt hier kiezen welk formulier direct geopend moet worden als MuziekDatabase gestart wordt.


Afsluiten

 • Back-up maken bij afsluiten MuziekDatabase

Als deze optie aangevinkt is, zal MuziekDatabase bij het afsluiten een back-up maken. Op het tabblad 'Instellingen (2)' moet een locatie opgegeven waar de back-up bewaard wordt.


Deze optie is niet beschikbaar als gebruik gemaakt wordt van een MySQL-database-server.


 • Back-ups automatisch verwijderen na:

Hier kun je opgeven na hoeveel dagen/weken back-ups automatisch verwijderd moeten worden als MuziekDatabase afgesloten wordt.


Deze optie is niet beschikbaar als gebruik gemaakt wordt van een MySQL-database-server.


 • Vraag om bevestiging bij afsluiten Muziekdatabase
  Vink deze optie aan als je wil dat er om bevestiging gevraagd wordt bij het afsluiten van het programma.


Trackgegevens kopiëren

 • Trackgegevens kopiëren als track ingevoerd wordt die voorkomt in de database.

Als met behulp van de 'Wizard toevoegen' of 'Wizard aanvullen' een nieuwe track ingevoerd wordt en er bestaat al een of meerdere tracks met dezelfde artiest en titel, wordt een pop-upformulier getoond met de al bestaande tracks. De trackgegevens van de geselecteerde track worden overgenomen naar de toe te voegen track.


Nieuwe artiest

 • Voeg alleen basisgegevens toe / Voeg uitgebreide gegevens toe

Als je tijdens het invoeren van een album of track een artiest opgeeft dat nog niet bekend is in de database, zal MuziekDatabase je vragen of je die artiest wilt toevoegen. Als je die vraag met ja beantwoordt, krijgt je de mogelijkheid om de artiestgegevens in te voeren. 


Bij de keuze om alleen basisgegevens toe te voegen, wordt een formulier getoond waarin je de volgende gegevens kunt opgeven:

  • artiesttype (persoon/band)
  • geslacht (man/vrouw) (alleen als het artiiesttype persoon is)
  • genre


Zoeken

 • Kolombreedtes automatisch aanpassen

Als deze optie aangevinkt is, worden de kolommen van de resultaatlijsten van de zoek-formulieren automatisch aangepast zodat:

  • alle informatie niet afgebroken wordt omdat de kolombreedte te klein is;
  • de kolomkop tenminste volledig leesbaar is.


 • Cluster tracks in formulier 'Zoeken: tracks'

Als deze optie aangevinkt is, worden meerdere, identieke tracks geclusterd naar één regel in de resultaatlijst dat uit te klappen is. Zie het voorbeeld hieronder. • Geclusterde tracks standaard uitklappen

Als deze optie aangevinkt is, worden de geclusterde tracks in het formulier 'Zoeken: tracks' standaard allemaal uitgeklapt.


Mediumnummer


De standaard instelling is dat het mediumnummer 1 is als voor een mediumtype voor het eerst gebruikt wordt. Je kunt dus CD 1, LP 1, Cassette 1 hebben. Je kunt ook doornummerren ongeacht het mediumtype.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle