Bij het toevoegen van harddiskaudio-tracks worden de volgende stappen doorlopen.

 • Stap 1: Selecteren van de methode waarmee audiobestanden geselecteerd worden
 • Stap 2: selecteren van de methode waarmee MuziekDatabase trackgegevens verzamelt.
 • Stap 3: 
  • 3A: selecteren van de audiobestanden of
  • 3B: selecteren te scannen (bron)map.
 • Stap 4: toevoegen van audiobestanden als harddiskaudio-tracks aan de database.
 • Stap 5: samenvatting toegevoegde tracks.


Stap 1: Selecteren van de methode waarmee audiobestanden geselecteerd worden.


Je kunt op twee manieren de audiobestanden selecteren.

 1. Je selecteert handmatig de audiobestanden.
  Dit is met name handig als je maar een paar audiobestanden als harddiskaudio-track wil toevoegen.
 2. Je selecteert een bronmap of een submap daarvan en laat MuziekDatabase die map scannen op audiobestanden.


Stap 2: selecteren van de methode waarmee MuziekDatabase trackgegevens verzamelt.


MuziekDatabase kan op twee manieren trackgegevens verzamelen. Enerzijds kunnen de tags gebruikt worden, anderzijds kan bestandsnaamimport toegepast worden.  • Stap 3A: selecteren van de audiobestanden.


In de derde stap worden de audiobestanden geselecteerd. Je kunt vanuit Verkenner de audiobestanden naar het kader slepen. Als je dubbelklikt met de muis op het kader, wordt een standaard Openen-dialoog getoond waarmee je de audiobestanden kunt selecteren. • Stap 3B: selecteren te scannen (bron)map


In de derde stap wordt een map geselecteerd waarna MuziekDatabase die map zal scannen naar audiobestanden. In onderstaand voorbeeld hebben we uit de bronmap 'D:\Harddiskaudio' de submap '80-er' geselecteerd.Stap 4: toevoegen van audiobestanden als harddiskaudio-tracks aan de database.


De vierde stap betreft allerlei checks die MuziekDatabase uitvoert en het toevoegen van de  harddiskaudio-tracks aan de database.


Voor elk audiobestand wordt vastgesteld of de artiest reeds bekend is in de database. Is dit niet het geval, dan zal MuziekDatabase eerst de artiest toevoegen. Omdat deze artiest automatisch toegevoegd is, heeft de artiest de status ‘niet geaccordeerd’. Het genre van de artiest is in geval van bestandsnaamimport altijd het genre zoals opgegeven in het formulier ‘Instellingen’, tabblad ‘Harddiskaudio’. Gebruik je tags om de trackgegevens te verkrijgen, dan zal afhankelijk van je configuratie het genre, indien niet bekend, toegevoegd worden of wordt het genre gehanteerd dat je opgegeven hebt in het formulier ‘Instellingen’, tabblad ‘Harddiskaudio’.


 • Stap 5: samenvatting toegevoegde tracks.


In de laatste stap wordt getoond welke bestanden wel toegevoegd zijn, en welke bestanden niet toegevoegd zijn. 


Voor elke track is een aantal optie mogelijk als je op de rechter muisknop klikt:

 • Trackinfo
  Je raadpleegt de trackgegevens met behulp van het formulier ‘Track raadplegen / wijzigen’.
 • Track verwijderen
  • Verwijderen uit database
   De harddiskaudio-track wordt verwijderd uit je database. Het audiobestand wordt niet verwijderd.
  • Verwijderen uit database en van harddisk
   De harddiskaudio-track wordt verwijderd uit je database en het audiobestand wordt verwijderd van de harddisk.
 • Artiest accorderen
  • Accordeer artiest
   Je accordeert met deze actie de artiest van de geselecteerde harddiskaudio-track.
  • Vervang artiest
   Je vervangt de niet-geaccordeerde artiest van de geselecteerde harddiskaudio-track door een andere geaccordeerde artiest.Het tabblad 'Niet toegevoegd' toont de bestanden die niet als harddiskaudio-track toegevoegd zijn. Redenen waarom een audiobestand niet als harddiskaudio-track toegevoegd is, kunnen zijn:

 • Het bestand is geen audiobestand.
 • Bij het toepassen van bestandsnaamimport is een fout geconstateerd.
 • Het audiobestand bestaat al als harddiskaudio-track.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation